แม้จะอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยมากมายอะไรนัก แต่ในช่วงปี 2011 ค่ายรถยนต์ Volkswagen ก็ เป็นค่ายหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมาก ดดยเฉพาะกับรถยนต์กลุ่มซิตี้คาร์...
Filed in: VW News