Welcome to Volkswagen Society: Community of VW Lovers in Thailand

Home » Posts tagged with "club"

Volkswagen Golf blue-e-motion ชุดที่ 2 จำนวน 80 คัน เตรียมกระจายลงทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานจริงเพิ่มเติม หลังจากชุดแรก 500 คันเริ่มทดสอบไปแล้วในช่วงต้นปี...
Filed in: VW Golf
นานๆครั้งจะเห็นคนจับเอา Volkswagen Passat มาแต่งสักที KBR Motorsport จากเยอรมันเอาใจเจ้าของ Passat CC ที่อยากจะให้รถของตัวเองดูเท่เหมือนคนอื่นเขาบ้าง...
Filed in: VW Passat