เอื้อเฟื้อสถานที่โดย EUROMOTIVE และ Dyno by J-AUTOIMPORT ในวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา บรรยากาศส่วนหนึ่ง ผู้ร่วมงาน.. Concept งานที่จัด มาพบปะสังสรรค์กันแบบ...
Filed in: VW Activities